Gudmekoret er et 4-stemmigt blandet folkekor med et bredt repertoire.

Vi lægger vægt på glæden ved at synge, og giver gerne koncert et par gange ved hver sæsons afslutning, hvis det er muligt.

Koret øver om onsdagen på Stokkebækskolen i Gudme
kl. 19.00-21.30. Der er indlagt en fælles kaffepause.

Nye sangere er velkomne. Tilmelding er nødvendig tlf 4047-6483

De første 3 gange er gratis prøveaftner.

 

Pris for at deltage er 525 kr. 

For pensionister, der bor i Svendborg Kommune er prisen 424 kr.

(Deltagerbetalingen  kan blive nedsat i forhold til antal mulige korprøver)

 

Tilmelding sker ved at indbetale kontingent til konto 5960 1016963 senest efter 3. mødegang. Husk at oplyse indbetalers navn!

 

Dirigent er Zita Langeund, der har været lærer og musiklærer i over 30 år. Hun har haft børnekor og også voksenkor til forskellige lejligheder, og hendes baggrund er – ud over musiklærereksamen – en Pd i musik med bl.a. korledelse, ensemble- og sammenspilsledelse. Zita har mest bevæget sig i den rytmiske genre, og hun holder meget af den danske sang sangskat.

 

Flere oplysninger gives gerne ved henvendelse til korets formand Valborg Møller Andersen, formand@gudmekoret.dk, eller 40476483.