Gudmekoret er et 4-stemmigt blandet folkekor med et bredt repertoire.

Vi lægger vægt på glæden ved at synge, og giver gerne koncert et par gange ved hver sæsons afslutning, hvis det er muligt.

Corona-restriktionerne gør, at koret deles i 2 hold, der skiftes til at øve om onsdagen på Stokkebækskolen i Gudme
kl. 19.00-21.30. Der er indlagt en fælles kaffepause.

 

Efterårssæsonen starter 2. September.

Nye sangere er velkomne. Tilmelding er nødvendig tlf 4047-6483

De første 3 gange er gratis prøveaftner.

 

Pris for at deltage er ændret denne sæson. For medlemmer: Se Valborgs brev!

 

Tilmelding sker ved at indbetale kontingent til konto 5960 1016963 senest efter 3. mødegang. Husk at oplyse indbetalers navn!

 

Dirigent er Zita Langeund, der har været lærer og musiklærer i over 30 år. Hun har haft børnekor og også voksenkor til forskellige lejligheder, og hendes baggrund er – ud over musiklærereksamen – en Pd i musik med bl.a. korledelse, ensemble- og sammenspilsledelse. Zita har mest bevæget sig i den rytmiske genre, og hun holder meget af den danske sang sangskat.

 

Flere oplysninger gives gerne ved henvendelse til korets formand Valborg Møller Andersen, formand@gudmekoret.dk, eller 40476483.